Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

15.06.2020 Pierwsza Dama w naszym Domu

„Widać, że Państwo dobrze czują się ze sobą, w ośrodku panuje wspaniała, rodzinna atmosfera”.

15 czerwca 2020 r. – to historycznie wyjątkowy dzień dla Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. O godz. 14.30 Pani Agata Kornhauser-Duda spotkała się z Pracownikami Domu oraz przedstawicielami współpracujących  z Domem Stowarzyszeń: Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Zespołu Inscenizacji Tanecznej „Uśmiech” oraz Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Na wstępie Ksiądz Dyrektor Jan Jagiełka przedstawił pokrótce działalność placówki. Pierwsza Dama dziękowała pracownikom za empatię i dobroć niezbędną obok profesjonalnego wykonywania obowiązków. Podkreśliła: „Jestem ogromnie wdzięczna, że wykonują Państwo tę trudną pracę z uśmiechem i wielką troską”.

Przyznała, że ogromne wrażenie wywarła na niej niezwykła różnorodność zakresu działań ośrodka. – Rzadko się zdarza, żeby jedna placówka była skierowana do tak wielu osób potrzebujących. Następnie, prezentacji działalności stowarzyszeń towarzyszyły rozmowy o samodzielnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, ich osiągnięciach sportowych, tanecznych, malarskich, sposobach rozwiązywania aktualnych trudności, potrzebach osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i barierach architektonicznych.

 Na zakończenie wizyty Pierwsza Dama spotkała się z mieszkańcami lokali aktywizujących, służących podtrzymaniu i rozwojowi dynamiki życiowej osób starszych lub niepełnosprawnych.  Mówiła m.in. o spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, wsparciu osób starszych i niepełnosprawnych, wizytach w placówkach pomocowych oraz o reprezentowaniu Polski poza Jej granicami..

A oto informacja na stronie Kancelarii Prezydenta RP

https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,749,wizyta-agaty-kornhauser-dudy-w-piekoszowie.html 

2020 WIELKANOC

Tegoroczne Wielkanocne świętowanie jest odarte
z tego co zewnętrzne.
Zatem przeżyjmy je w samym centrum Serca Jezusa.
Po ciszy grobu niech zamieszka w nas
radość i nadzieja Zmartwychwstania
i niech trwa w naszym życiu. 

A L L E L U J A 

 

20.30 - różaniec o zatrzymanie pandemii

Kapłani modlą się na różańcu o 20.30 od 14 marca 2020 r.
jak informuje Oficjalna Strona Diecezji Kieleckiej.

W jedności wołajmy do Boga przez ręce Matki Bożej Miłosierdzia
o zatrzymanie pandemii koronawirusa.

Módlmy się w intencji osób chorych
oraz tych, którzy się nimi opiekują,
jak również służb medycznych i sanitarnych,
a także o pokój serca i łaskę nawrócenia.

 Święty Sebastianie - módl się za nami!
Święty Rochu - módl się za nami!
Święta Rito - módl się za nami!
Święta Rozalio - módl się za nami!
Święty Antoni - módl się za nami! 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
- zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny - wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci - zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy - wysłuchaj nas, Panie! 

1.03.2020 modlitwa o zatrzymanie epidemii

"GDY MYŚLIMY O CHOROBIE DOTYKAMY TAJEMNICY”- mówił ks. bp Marian Florczyk

Ksiądz Biskup Marian Florczyk przybył do Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie w niedzielę 1 marca, aby modlić się o cud zatrzymania epidemii koronawirusa. 

Z wielką ufnością do Matki Bożej łaskami słynącej od ponad 300 lat w Piekoszowie i Pani Ostrobramskiej, od ponad 25 lat pochylonej nad chorymi w kaplicy Domu dla Niepełnosprawnych prosił za zarażonych, posługujących im i cały świat.  O godz. 10.00 celebrował Eucharystię wraz z ks. Michałem Haśnikiem, zawierzając Jej zakażonych i prosząc o pokój dla miejsc i ludzi bezpośrednio dotkniętych epidemią. W homilii zatrzymał się nad tajemnicą cierpienia. Wzywał na pomoc świętych Sebastiana, Rocha, Rozalię, Antoniego, którzy w przeszłości przyczynili się do wstrzymania zarazy. Posłużył się historią Hioba by podkreślić, że z każdego zła może wypłynąć dobro jeśli człowiek powierzy swój los Bogu. Podkreślił, że gdy myślimy o chorobie dotykamy tajemnicy. Ile dobra rodzi się w czasie choroby – pytał i doceniał służbę opiekujących siępracowników, czy członków rodzin, która przecież bardzo często wiąże się ze współczuciem i delikatną wyrozumiałością. Przytoczył też przykład olimpijczyka, złotego medalistę, którego dotknęła choroba i dziś w swoim domu ma kaplicę, aby się modlić. Zwierzył się, ze to łóżko szpitalne nauczyło go mądrości.  Na zakończenie przed błogosławieństwem poprosił zebranych o duchową łączność i odczytał słowa ufnej modlitwy do Boga.    

 Poniżej propozycja modlitwy:

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

9.02.2020 - XXVIII Światowy Dzień Chorego

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28)

Uroczyste świętowanie rozpoczęła modlitwa różańcowa o godz. 11.00. Następnie o 11.30 Ksiądz Dyrektor Domu Jan Jagiełka celebrował Eucharystię z Sakramentem Namaszczenia Chorych.  W homilii usłyszeliśmy przesłanie Papieża Franciszka o posłudze personelu medycznego i innych opiekujących się, którzy łagodnością, pokorą i dobrocią przynoszą ulgę w cierpieniu. W ten sposób Jezus Chrystus przychodzi do chorych ze swą bliskością zrozumieniem i wsparciem.. Druga część homilii przybliżyła zebranym życie i działalność błogosławionej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej, której relikwie znajdują się w kaplicy Domu od 1 lutego. Była organizatorką domowej i parafialnej opieki nad cierpiącymi. Z jej inicjatywy odbyły się pierwsze w Polsce rekolekcje dla chorych. Marzyła o takim jak nasz domu z wczasorekolekcjami, rehabilitacją i pielęgnacją osób niepełnosprawnych, starszych, przewlekle chorych.  Każdy mógł ucałować relikwie na zakończenie Mszy Świętej, po błogosławieństwie.

Po obiedzie z deserem słuchaliśmy poezji patriotycznej, recytowanej przez Pana Stanisława, przeplatanej wspólnym śpiewem przy akordeonie Pana Zygmunta.  

 

Serdecznie dziękujemy Państwu Iwonie i Krzysztofowi
oraz Uczniom SP w Rykoszynie za pomóc w organizacji spotkania.