Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

Idea

Od początku działalności Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie - czyli od 1993 roku są organizowane i przeprowadzane tzw. wczasorekolekcje. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie przyjeżdżają na 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne połączone z rekolekcjami. W latach 1993 - 2010 odbyło się ich 160.

Idea naszych turnusów

Wycieczka - Ojcowski Park Narodowy

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie to miejsce, w którym co roku (od wakacji w 1993) organizowane są dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne o różnym profilu. Rehabilitacja jest w tym wypadku rozumiana bardzo szeroko i obejmuje zarówno fizyczną i społeczną jak i duchową. Ten ostatni aspekt, często pomijany w typowych ośrodkach służby zdrowia, sprawia, że turnusy połączone z rekolekcjami są źródłem szczególnie bogatych przeżyć i doświadczeń. Dzięki obecności kapłanów, codziennej Mszy Świętej, wspólnym modlitwom i rozmowom indywidualnym tworzy się wspaniała szansa spotkania z Bogiem, drugim człowiekiem i ... samym sobą. Modlitwom towarzyszą różne zajęcia kulturalne i rozrywkowe: śpiew, spacery, wycieczki, imprezy sportowe. Oprócz tych wszystkich zajęć nie może oczywiście zabraknąć czasu na profesjonalną rehabilitację medyczną pod nadzorem lekarzy specjalistów. W naszym Domu jest prowadzona rehabilitacja, obejmująca różnego typu zabiegi w gabinetach fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii oraz masażu klasycznego. Zakres oferowanych zabiegów jest szeroki i umożliwia pomoc osobom z różnymi schorzeniami.
Od 2001 roku nasza oferta turnusów wakacyjnych znacznie się rozszerzyła, ponieważ zostały wprowadzone specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne o różnym profilu.
Obecnie w Piekoszowie odbywają się następujące rodzaje turnusów:

  • ogólnousprawniający z programem rekreacyjnym,

oraz specjalistyczne:

  • z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością - z elementami aktywnej rehabilitacji,
  • rekolekcyjno- rekreacyjny.

Na turnusy może przyjechać każdy - jeśli tylko:

  1. zarezerwuje sobie miejsce na turnusie w naszym Domu, dzwoniąc na nr 041 30-61-355 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00 - terminy turnusów są dostępne na stronie internetowej i w ofertach wysyłanych co roku w styczniu do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, lub odpowiednich urzędów w dużych miastach (MOPR, MOPS, MCPR),
  2. złoży wypełniony wniosek w PCPR i uzyska dofinansowanie ze środków PFRON, albo zdecyduje się na opłacenie pełnego kosztu turnusu.
Turnus letni z elementami rehabilitacji aktywnej

Każdy dzień turnusu to przede wszystkim rehabilitacja, modlitwa, śpiew, różne zawody, zabawy i rozmowy, rozmowy, rozmowy... - to dzięki nim nawiązują się przyjaźnie i tworzy niepowtarzalna atmosfera. Każdy uczestnik turnusu ma możliwość podzielić się z innymi swoimi zainteresowaniami, twórczością... Jakże często cały rok, począwszy od dnia zakończenia turnusu, staje się czasem powolnego odliczania dni pozostających do kolejnego spotkania w Piekoszowie...
Staramy się by nikt, kto wymaga pomocy nie był jej pozbawiony - by każdy mógł liczyć na pomoc drugiej osoby i miał bratnią duszę. Najkrócej mówiąc, turnusy mają pomagać w:

  • rehabilitacji leczniczej,
  • formacji duchowej,
  • zawiązywaniu przyjaźni,
  • formacji kulturalno - patriotycznej,
  • wypoczynku i rozrywce.

W C Z A S O R E K O L E K C J E

Od początku działalności Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie - czyli od 1993 roku są organizowane i przeprowadzane tzw. wczasorekolekcje.
Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie przyjeżdżają na 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne połączone z rekolekcjami. W latach 1993 - 2010 odbyło się ich 160.